Inne klasy-Katamarany:Windsurfing ;Kitesurfing ;Bojery
Data Temat
2012-12-26 13:46 Landkiting / Snowkiting
2012-12-03 19:32 Film z Turawy
2012-01-12 19:24 Monotyp XV- Turawa
2011-10-06 13:40 Snowkiting
2011-03-16 15:34 Kitesurfing
2011-03-09 13:27 Katamarany
2011-03-08 17:47 Bojery